Trajnostna zelena gastronomija CREA MED
Kratek opis projekta

V okviru operacije se bo uredila demonstracijska kuhinja za izvedbo delavnic in izobraževanj, nato pa se bo izvedlo 14delavnic, animacij, izobraževanj oziroma predstavitev (7 različnih vsebin):

  • Predstavitev lokalnih pridelovalcev (Sirarstvo Orešnik, Mesarstvo Noj Toni, Čebelarstvo Božnar, maslo Jakob Pintar & Luka Košir, pridelovalci Borovnic, pridelovalci mikro zelenja (Šebenik), zeliščne kmetije, kmetija Košak Janez..)
  • Pomembnost sezonske uporabe živil, shranjevanje surovin in samooskrba; (Praktično shranjevanje živil, kisanje, fermentacija, sušenje, soljenje, …)
  • Nabiralništvo; Delavnica z sprehodom v naravo, spoznavanje sezonskih samoniklih rastlin in potem priprava jedi
  • Tradicija in jedi: Priprava nekaterih lokalnih tradicionalnih jedi z modernimi pristopi in praktičnimi tehnikami
  • Migracije živil v Slovenskem okolju in spoznavanje vpliva Alpsko Jadranske regije na razvoj kulinarike v našem okolju;
  • Vključevanje lokalnega kulinaričnega utripa v šole in spoznavanje pomembnosti zdrave prehrane, samooskrbe in tradicije, Delavnica

Namen projekta:

Spodbujanje in razvoj podeželskih območij v smeri ekonomske, socialne in okoljske trajnosti, z izmenjavo dobrih izkušenj med pridelovalci, predelovalci, šolami, gostilnami in gospodinjstvi.

Trajanje projekta

od 14.1.2022 do 30.8.2023

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 112.547,78 EUR, od tega je 73.828,90 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:

  • v izvajanje operacije vključenih 10 udeležencev ranljivih skupin
  • v izvajanje operacije vključenih 70 udeležencev (brez ranljivih skupin)
  • izvedba 14 delavnic

Rezultati

  • vpliv na vsaj 501 prebivalca

Nosilec projekta:

CERPOK Center za razvoj podeželja in kmetijstva Preserje (vodilni partner LAS Barje z zaledjem)

Partnerji v projektu:

GRIČ, Luka Košir s.p.

To spletno mesto uporablja piškotke. Podrobnosti